Foto: Norsk Teknisk Museum NTM UWP 22968, 2016

Foto: Norsk Teknisk Museum NTM UWP 22968, 2016

Beverjakt tilbyr en unik opplevelse for jegere, men krever kunnskap om arten, riktig utstyr, og forståelse for lovverket.

Beverjakt tilbyr en unik opplevelse for jegere, men krever kunnskap om arten, riktig utstyr, og forståelse for lovverket. Denne artikkelen tar for seg alle aspekter ved beverjakt, fra artens natur til tips for en vellykket jakt.

Beveren i Norge

Beveren, kjent vitenskapelig som Castor fiber, er et fascinerende dyr kjent for sine dambyggingsevner. I Norge finner vi oftest bever i skogs- og våtmarksområder, spesielt i nærheten av stillestående eller sakteflytende vannkilder. Arten trives i områder med rikelig tilgang på deres foretrukne mat, som bark, kvister og akvatiske planter.

Habitat og atferd

For å lykkes med beverjakt, er det essensielt å forstå beverens habitat og atferdsmønstre grundig. Beveren, som en nøkkelart i mange økosystemer, skaper og vedlikeholder habitater som påvirker en rekke andre dyre- og plantearter.

Beverens Habitat

Beveren foretrekker områder nær vann, som elver, bekker, innsjøer og våtmarker. Disse områdene gir beveren tilgang til både mat og beskyttelse. Beverens evne til å bygge dammer og hytter spiller en avgjørende rolle i å forme deres habitat. Ved å demme opp vannstrømmer skaper de stillestående vannområder som er ideelle for deres boliger og matforsyning.

I Norge finner man ofte bever i skogkledde områder som grenser til vannkilder. Beveren er en mester i å utnytte landskapet og kan endre hele økosystemer gjennom sine byggverk. Dette gjør også at de kan være vanskelige å finne, ettersom de skaper komplekse nettverk av vannveier og hytter.

Atferdsmønstre

Beveren er primært nattaktiv, men kan også være aktiv i skumring og ved daggry, spesielt i områder der den føler seg trygg. Den tilbringer mye av tiden med å bygge og vedlikeholde sine demninger og hytter, samt å samle mat. Beveren er en dyktig svømmer, og dens aktiviteter er sentrert rundt vann.

Sosial Struktur

Beveren lever ofte i små familiegrupper bestående av et par og deres avkom. Dette sosiale systemet bidrar til deres effektivitet i å bygge og vedlikeholde strukturer. Kommunikasjonen innenfor familiegruppen er viktig, og de bruker både lyd- og duftsignaler for å kommunisere.

Fôringsvaner

Beverens diett består hovedsakelig av bark, kvister, og blader fra ulike trær som osp, pil, og bjørk. De kan også spise akvatiske planter. Om vinteren, når tilgangen på fersk vegetasjon er begrenset, bruker beveren lagrede matressurser som den har samlet og lagret under vann nær sin bolig.

Spor og tegn

Når du forbereder deg til beverjakt, er det viktig å lære seg å gjenkjenne spor og tegn på beveraktivitet. Dette inkluderer gnagespor på trær, ferske demninger og hytter, samt stier i vegetasjonen som beveren bruker regelmessig. Å identifisere disse tegnene kan hjelpe deg å bestemme hvor du skal fokusere jakten.

Å forstå beverens habitat og atferd er nøkkelen til en vellykket jakt. Denne kunnskapen hjelper deg å lokalisere og forstå beveren, og gir deg en dypere forståelse og respekt for denne unike og viktige arten i norsk natur.

Foto: Tommy Halvarsson, 2008
Foto: Tommy Halvarsson, 2008

Lovverk og reguleringer

Før du begynner jakten, er det viktig å være oppdatert på det lovverket som regulerer beverjakt. I Norge er jaktperioden for bever fastsatt fra oktober til april, og alle jegere må ha gyldig jaktlisens og følge lokale regler og forskrifter. Det er også viktig å huske på at beveren er en beskyttet art i enkelte områder.

Utstyr for beverjakt

Riktig utstyr er avgjørende for en vellykket beverjakt. Dette inkluderer:

 1. Våpen og ammunisjon: En rifle kaliber .22 er ofte foretrukket. Det er viktig å velge ammunisjon som er kraftig nok til å sikre en human og effektiv avliving. For jakt etter bever med hagle er det ikke tillatt å bruke større hagl enn norsk nr. 2 (3,5 mm) og minimum 100 hagl i patronen. Hagle bør benyttes med største varsomhet på beverjakt.
 2. Kamuflasje og bekledning: Beveren har skarp hørsel og god luktesans. Det anbefales å bruke kamuflasjeklær og være bevisst på vindretningen.
 3. Sitteunderlag og termos: Lange ventetider kan være en del av beverjakten, så komfortable sitteunderlag og en termos med varm drikke er essensielt.

Jaktteknikker

Effektive jaktteknikker på bever inkluderer:

 1. Smygjakt: Å bevege seg stille gjennom kjente beverområder i skumring eller ved daggry.
 2. Lokkejakt: Bruk av lyder som etterligner beverens naturlige kommunikasjon kan tiltrekke seg dyr.
 3. Postjakt: Å sitte stille ved en kjent beverhytte eller demning og vente på at dyrene blir aktive.

Effektive jaktteknikker på bever krever både tålmodighet og forståelse for dyrets vaner og habitat. Her er noen detaljerte strategier for å øke sjansene for en vellykket beverjakt.

Smygjakt

Smygjakt innebærer å bevege seg sakte og lydløst gjennom kjente beverområder, spesielt i skumring og ved daggry når beveren er mest aktiv. Denne metoden krever:

 • Grundig kartlegging: Forbered deg ved å studere kart og identifisere potensielle beverområder.
 • Tålmodighet og observasjon: Stilljakt handler like mye om å observere som å bevege seg. Bruk god tid til å se etter tegn på beveraktivitet.
 • Lydløs bevegelse: Beveren er et følsomt dyr, så det er viktig å bevege seg forsiktig for å unngå å skremme dem bort.

Lokkejakt

Lokkejakt involverer bruk av lyder eller dufter for å tiltrekke beveren. Dette krever:

 • Kunnskap om beverlyder: Lydene av en bever som arbeider på en demning eller lager plask i vannet kan brukes til å etterligne beveraktivitet.
 • Bruk av luktstoffer: Feromoner eller syntetiske dufter som etterligner beverens naturlige lukt kan tiltrekke seg nysgjerrige bevere.
 • Skjul: Det er viktig å gjemme seg godt for å ikke bli oppdaget når man bruker lokkemidler.

Postjakt

Postjakt eller å vente i ro, er en vanlig og effektiv metode. Denne tilnærmingen inkluderer:

 • Valg av riktig sted: Finn en plassering med god sikt over en beverhytte, demning eller et kjent beverområde.
 • Bruk av skjul: En kamuflasjehytt eller skjul hjelper til å kamuflere jegeren.
 • Tålmodighet: Denne metoden kan kreve flere timer med venting, ofte i kulde eller dårlig vær.

Kombinerte Metoder

En kombinasjon av disse teknikkene kan ofte være den mest effektive tilnærmingen. For eksempel kan smygjakt brukes til å nærme seg et område, etterfulgt av postjakt ved en hytte eller demning.

Sikkerhet og Ansvar

Under beverjakt, er det essensielt å alltid prioritere sikkerhet og ansvarlig jaktpraksis. Dette inkluderer å:

 • Sjekke bakgrunnen for sikker skuddlinje: Vær alltid sikker på at skuddlinjen er klar og sikker.
 • Respektere andre jegeres territorium: Kommuniser med andre jegere for å unngå overlapping av jaktområder.
 • Følge lover og regler: Overhold alltid gjeldende lover og regler for jakt og dyrevelferd.

Å mestre disse jaktteknikkene vil ikke bare øke dine sjanser for en vellykket jakt, men også bidra til en mer etisk og bærekraftig tilnærming til beverjakt. Det er viktig å huske at suksess ikke bare måles i antall felte dyr, men også i kvaliteten på jaktopplevelsen og respekten for naturen.

Etter jakten

Når jakten er vellykket, er det viktig å behandle byttet med respekt. Dette inkluderer riktig slakting og behandling av kjøttet, som er en delikatesse for mange. Beverpelsen kan også behandles og brukes.

Etisk og bærekraftig jakt

Som jegere har vi et ansvar for å praktisere etisk og bærekraftig jakt. Dette betyr å respektere dyrelivet, ikke jakte mer enn nødvendig, og alltid følge reglene og reguleringene som er satt for å beskytte både dyrene og naturen.

Konklusjon

Beverjakt tilbyr en unik og givende opplevelse for jegeren som er villig til å sette seg inn i artens vaner og habitat. Med riktig forberedelse, kunnskap og respekt for naturen, kan beverjakt være både bærekraftig og givende.

Denne guiden har gitt en oversikt over de viktigste aspektene ved beverjakt. Enten du er erfaren eller nybegynner, er det alltid rom for å lære og vokse som jeger. Lykke til på jakten!