Ringdue

Ringdue - Ryzhkov Sergey

Duejakt i Norge er en spennende og variert jaktform som stiller krav til både skyteferdigheter og kunnskap om dyrets vaner.

Innledning

Duejakt har gradvis økt i popularitet i Norge. For mange jegere representerer det en spennende variasjon fra annen småviltjakt. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke duetyper som kan jaktes, hvor de befinner seg, og gi deg noen tips for en vellykket jakt.

Jaktbare Arter i Norge

Ringdue

Den mest vanlige duearten i Norge, ringduen, kan kjennes igjen på sin karakteristiske hvite halsring.

Tyrkerdue

En annen art som er mindre vanlig, men som man kan støte på, er tyrkerduen. Denne fuglen har en mer grålig farge og mangler ringduens halsring.

Bydue

Byduen, eller klippedue som den også kalles, er mindre vanlig å jakte på, men det er lovlig i henhold til norsk lovverk.

Naturtyper

  • Åpne marker: Ringduer er ofte å finne i åpne marker der de lettere kan søke etter mat.
  • Skogkanter: Her er både ringduer og tyrkerduer ofte å se.
  • Byområder: Byduer finnes, som navnet tilsier, ofte i byer, men jakt er generelt sett mer problematisk her av hensyn til sikkerhet.

Tips til Vellykket Jakt

Forberedelse

Sørg for å skaffe tillatelse fra grunneier og sette deg godt inn i det aktuelle jaktområdet.

Våpen og Ammunisjon

For duejakt er hagle det foretrukne våpenet. Hagl i størrelse 6–7 er ofte å anbefale.

Jaktformer

  • Lokkejakt: Å bruke lokkeduer kan være en effektiv måte å tiltrekke seg fugler på.
  • Postjakt: Ved å sette seg i skjul nær steder der duer ofte lander, kan man ofte få gode skuddsjanser.
  • Drevjakt: Dette krever en større gruppe jegere, men kan være svært effektivt.

Lovverk i Norge

Jaktperiode

For ringdue går jakten fra 21. august til 23. desember. For tyrkerdue er perioden fra 10. september til 23. desember. Sjekk lokale forskrifter for eventuelle variasjoner.

Jaktrettigheter og Tillatelser

For å jakte i Norge, må du ha bestått jegerprøven og betalt jegeravgiften. Det er også viktig å ha grunneiers tillatelse. På tjenesten iNatur.no kan du finne mange tilgjengelig jaktterreng og kjøpe jaktkort.

Sikkerhet

Ved duejakt i nærheten av bebyggelse, må man ta spesielle hensyn. Det skal være minimum 200 meter fra nærmeste hus eller hytte til der man jakter.

Konklusjon

Duejakt i Norge er en spennende og variert jaktform som stiller krav til både skyteferdigheter og kunnskap om dyrets vaner. Med riktig forberedelse, utstyr og respekt for lovverket kan duejakt gi deg noen av de mest minneverdige jaktøyeblikkene. Det er også en utmerket måte å forlenge jaktsesongen og få ekstra utbytte av din tid som jeger.