Mår
Fellefangst av mår kan være en både utfordrende og givende form for jakt. Ved å forstå måren som art, og hvor den trives, kan man øke sjansene for suksess.

Fellefangst av mår har lange tradisjoner i Norge, og interessen for denne jaktformen er økende. Men før du går i gang med fangsten, er det viktig å kjenne til måren som art, de ulike felletypene, samt gjeldende lovverk. Denne artikkelen vil ta for seg alle disse aspektene.

Om Måren

Mår (Martes martes) er en smårovpattedyrart i mårfamilien. Den finnes hovedsakelig i skoglandskap, og er kjent for sin pels som tidligere var en viktig handelsvare. Måren lever hovedsakelig av smågnagere, fugl og egg.

Naturtyper Hvor Mår Trives

Måren trives best i eldre, sammenhengende skog, men kan også tilpasse seg forskjellige miljøer som fjellskog og utkantene av menneskelige bosetninger.

Felletyper

Slagfeller

Dette er den mest vanlige felletypen for fangst av mår. Fellen dreper umiddelbart og er dermed en human metode.

De finnes mange ulike typer slagfeller til mår, vi nevner noen:

 • Kania 2000
 • Aasbøfella
 • Conibear / Belisle 120
 • Conibear / Belisle 160
 • Syningfella
 • Haugenfella
 • Trapper 90
 • Ihjälfällan

Levendefangst

Levendefangstfeller brukes også, men disse stiller høyere krav til tilsyn for å minimere lidelse for dyret.

Åte og Plassering

Åte

Erfarne jegere bruker ofte fisk eller kjøtt (spesielt fra storfugl) som åte, men det kan også være effektivt med egg. Måren elsker honning så miks gjerne dette sammen med resten av åtet.

Plassering

Plasser fellene i områder hvor du vet det er mye mår. Dette kan være i nærheten av trehytter, kjente stier måren bruker, eller ved matkilder.

Mårfeller skal henges tilstrekkelig høyt opp i trær, minst 2 meter over fast snødekke. Hvis du vil plassere
fellen lavere, må du bygge den inn i en større kasse eller lignende slik at kun måren kan passere.

Inngangstunnelen må være minst 30 cm lang, og ikke større enn 90 mm i diameter.

Mår

Lovverk i Norge

Krav til Oppsett

I Norge må alle som skal drive med fellefangst ha bestått jegerprøven. Det er også krav om at fellene må være godkjente etter norske standarder.

Merking

Alle feller skal merkes med fangstmannens navn, adresse og telefonnummer.

Tilsyn

Lovverket krever daglig tilsyn med levendefangstfeller, mens slagfeller kan sjekkes mindre ofte. Dette er for å sikre at eventuelle dyr i fellene ikke lider unødig.

Tips for en Velorganisert Fellefangst

 1. Forberedelse: Gjør alltid en grundig rekognosering av området før du setter opp fellene.
 2. Værvarsling: Hold øye med værforholdene. Måren er mindre aktiv under dårlig vær.
 3. Lokalkunnskap: Benytt deg av lokalkunnskap om mårens vaner og foretrukne oppholdssteder.
 4. Dokumentasjon: Ha alltid med deg nødvendige papirer som beviser at du har bestått kravene for fellefangst.
 5. Etikk: Respekter dyrevelferd og følg alltid de etiske retningslinjene for human fangst.

Konklusjon

Fellefangst av mår kan være en både utfordrende og givende form for jakt. Ved å forstå måren som art, og hvor den trives, kan man øke sjansene for suksess. Det er viktig å sette seg godt inn i de ulike felletypene, samt det norske lovverket som regulerer fellefangst. Med god forberedelse og respekt for dyrevelferd, kan fellefangst av mår bli en berikende opplevelse.