Rødrev
Revejakt er en populær form for småviltjakt i Norge. Denne guiden tar for seg nødvendig informasjon for en vellykket revejakt.

Revejakt er en populær form for småviltjakt i Norge, både for forvaltningsmessige og sportslige formål. Denne guiden tar for seg nødvendig informasjon for en vellykket revejakt i Norge.

Informasjon om arten

Rødreven er den mest utbredte og eneste jaktbare revearten i Norge, og er kjent for sin tilpasningsevne. Den kan veie opp til 10 kg og har et varierende fargespill fra rødt til grått og brunt.

Naturtyper

Rødreven er en tilpasningsdyktig art som trives i en rekke ulike naturtyper i Norge, noe som gjør den både fascinerende og utfordrende å jakte på.

 1. Skogsområder: Rødreven er ofte å finne i skogsområder, spesielt der det er en blanding av løv- og barskog. Den bruker skogens tette vegetasjon for å skjule seg og jakte. I skogsområdene benytter reven seg av ulike byttedyr som smågnagere og fugler.
 2. Fjellområder: Selv om den er mer vanlig i lavlandet, kan rødreven også tilpasse seg livet i fjellområder. Her kan den jakte på smågnagere og leter ofte etter mat nær menneskelige bosetninger.
 3. Kulturlandskap: Rødreven trives godt i områder som er påvirket av menneskelig aktivitet, som jordbruksland og beitemarker. Her finner den rikelig med mat i form av smågnagere, og i noen tilfeller også etterlatenskaper fra menneskelig aktivitet.
 4. Nærhet til Vannkilder: Områder nær elver, innsjøer og våtmarker er også populære habitat for rødreven. Disse områdene tilbyr et rikt utvalg av byttedyr, inkludert fugler og deres egg.

For en vellykket revejakt, er det viktig å forstå disse habitatene og hvordan reven utnytter dem. Dette inkluderer kunnskap om spor og tegn på revens nærvær, samt de beste metodene for å lokalisere og tilnærme seg reven i disse ulike miljøene.

Tips til vellykket jakt

For å sikre en vellykket revejakt, er det flere viktige aspekter å ta hensyn til. Her er noen nøkkelråd:

 1. Forberedelse og kunnskap: God kunnskap om revens vaner og habitat er essensielt. Lær deg å gjenkjenne spor og tegn etter rev, som fotavtrykk, ekskrementer, og matrester. Forstå også revens døgnrytme, da de ofte er mest aktive i skumringen og gryningen.
 2. Lokalisering: Bruk tid på å lokalisere hvor reven holder til. Dette kan inkludere observasjon av revens spor og tegn, samt bruk av viltkameraer.
 3. Lokkekalling: Effektiv bruk av lokkekalling kan være avgjørende. Det finnes ulike lokkefløyter som imiterer lyder av revens byttedyr, som smågnagere eller en hare i nød. Øv deg på å bruke disse på en realistisk måte.
 4. Stillhet og tålmodighet: Vær så stille som mulig og ha tålmodighet. Reven er et voksent dyr med skarpe sanser, spesielt hørsel. Unngå brå bevegelser og vær tålmodig, da det kan ta tid før reven viser seg.
 5. Kamuflasje og vindretning: God kamuflasje er viktig for å blende inn i omgivelsene. Vær også oppmerksom på vindretningen; du vil ikke at din lukt skal drive mot reven.
 6. Etisk jakt: Vær alltid sikker på ditt skudd. Det er viktig å respektere dyrevelferden og sikre en rask og human avliving.
 7. Lokale regler og forskrifter: Sett deg inn i lokale jaktregler og forskrifter. Jaktperioder og bestemmelser kan variere, så det er viktig å være oppdatert og følge gjeldende lover.
 8. Sikkerhet: Ta alltid hensyn til sikkerhet, både for deg selv, andre jegere, og publikum. Bruk alltid oransje synlig bekledning, og vær klar over hva som er bak målet ditt før du skyter.

Ved å følge disse rådene øker du dine sjanser for en vellykket og ansvarlig revejakt, samtidig som du opprettholder respekt for naturen og dyrelivet.

Våpen og ammunisjon

 • Rifle: Må være kraftigere enn kaliber .22 LR. 22-250 eller .243 Winchester er passende.
 • Hagle: Brukes ofte på kortere avstand, med hagl i størrelse 1 til 3.

Jaktformer

 • Postjakt: Mest effektiv i områder hvor revens bevegelsesmønstre er kjent.
 • Lokkejakt: Med en revefløyte kan du lokke reven til deg.
 • Smygjakt: Krever god kunnskap om revens territorium og vaner.

Lovverk i Norge

Jaktperiode

Jaktperioden for rev er fra 15. august til 15. april, men dette kan variere etter lokale forskrifter.

Jaktrettigheter og tillatelser

Som med all jakt i Norge, må du ha bestått jegerprøven, betalt jegeravgiften og ha gyldig jaktlisens. Tillatelse fra grunneier er også nødvendig. På tjenesten iNatur.no kan du finne mange tilgjengelig jaktterreng og kjøpe jaktkort.

Sikkerhet

Minimum avstand til bebyggelse er 200 meter. Alltid ta hensyn til sikkerhet for deg selv og andre.

Konklusjon

Revejakt i Norge er en mangfoldig og utfordrende form for jakt som tilbyr mange ulike tilnærminger. Med riktig forberedelse og respekt for dyret og loven, kan revejakt bli en rik og givende opplevelse. God jakt!