Rødrev
Revejakt er en populær form for småviltjakt i Norge. Denne guiden tar for seg nødvendig informasjon for en vellykket revejakt.

Innledning

Revejakt er en populær form for småviltjakt i Norge, både for forvaltningsmessige og sportslige formål. Denne guiden tar for seg nødvendig informasjon for en vellykket revejakt i Norge.

Informasjon om Arten

Rødreven er den mest utbredte revearten i Norge, og er kjent for sin tilpasningsevne. Den kan veie opp til 10 kg og har et varierende fargespill fra rødt til grått og brunt.

Naturtyper

Rødreven finnes i en rekke naturtyper:

  • Skoglandskap: Vanlig i barskog og blandet skog.
  • Åpne landskap: Inkludert jorder og åpne sletter.
  • Fjellområder: Kan finnes opp til høyfjellet, men mindre vanlig her.

Tips til Vellykket Jakt

Forberedelse

Å kjenne til revens vaner og bevegelsesmønstre kan være nøkkelen til suksess. Revens hovedaktivitet er gjerne i skumring og nattetid.

Våpen og Ammunisjon

  • Rifle: Må være kraftigere enn kaliber .22 LR. 22-250 eller .243 Winchester er passende.
  • Hagle: Brukes ofte på kortere avstand, med hagl i størrelse 1 til 3.

Jaktformer

  • Postjakt: Mest effektiv i områder hvor revens bevegelsesmønstre er kjent.
  • Lokkejakt: Med en revefløyte kan du lokke reven til deg.
  • Smygjakt: Krever god kunnskap om revens territorium og vaner.

Lovverk i Norge

Jaktperiode

Jaktperioden for rev er fra 15. august til 15. april, men dette kan variere etter lokale forskrifter.

Jaktrettigheter og Tillatelser

Som med all jakt i Norge, må du ha bestått jegerprøven, betalt jegeravgiften og ha gyldig jaktlisens. Tillatelse fra grunneier er også nødvendig. På tjenesten iNatur.no kan du finne mange tilgjengelig jaktterreng og kjøpe jaktkort.

Sikkerhet

Minimum avstand til bebyggelse er 200 meter. Alltid ta hensyn til sikkerhet for deg selv og andre.

Konklusjon

Revejakt i Norge er en mangfoldig og utfordrende form for jakt som tilbyr mange ulike tilnærminger. Med riktig forberedelse og respekt for dyret og loven, kan revejakt bli en rik og givende opplevelse. God jakt!