Ryper
Rypejakt med hund er en klassisk og elsket jaktform i Norge. Denne artikkelen dekker alt fra arter og naturtyper, til tips for å sikre en vellykket jakt.

Innledning

Rypejakt med hund er en klassisk og elsket jaktform i Norge, med tusenvis av jegere som søker seg til fjellet hver høst. Denne artikkelen vil dekke alt fra arter og naturtyper, til tips og lovverk for å sikre en vellykket jakt.

Arter

I Norge finner vi to hovedarter av rype: fjellrype (Lagopus lagopus) og lirype (Lagopus muta). De skiller seg hovedsakelig i utseende og foretrukne leveområder.

Naturtyper

Fjellrypa trives best i høyfjell, mens lirypa er å finne i skog og lavland. Hvor man finner dem avhenger også av årstid og værforhold.

Tips til vellykket jakt

Forberedelse

Suksess i rypejakten starter lenge før selve jaktdagen. Forberedelse som kartlesing og rekognosering i området du skal jakte er essensielt. Dette inkluderer også trening og forberedelse av hunden.

Våpen og ammunisjon

Rifler er ikke egnet for rypejakt med hund, her er det haglen som gjelder. Kaliber 12 og 16 er mye brukt. Bruk hagl i størrelse 5-7 for optimal effekt.

Utstyr

Bra klær som tåler vind og vann er en selvfølge. Ta også med GPS, både for deg og hunden. En god kikkert kan være gull verdt.

Bruk av hund

Hundens rolle i rypejakt kan ikke overvurderes. Den skal kunne finne rypa, reise den på kommando og apportere. Det finnes forskjellige raser som egner seg godt for rypejakt, som engelsk setter eller vorsteh.

Lovverk i Norge

Som med all jakt i Norge, må du ha bestått jegerprøven, betalt jegeravgiften og ha gyldig jaktlisens. Tillatelse fra grunneier er også nødvendig. På tjenesten iNatur.no kan du finne mange tilgjengelig jaktterreng og kjøpe jaktkort.

Jakttiden er fra 10. september til 28./29. februar, med unntak av i Finnmark, Troms og nordlige Nordland. Der kan du jakte helt fram til 15. mars. I tillegg kan grunneiere og jaktforeninger korte inn jakttidene dersom de føler det skulle være nødvendig.

Konklusjon

Rypejakt med hund i Norge er en kompleks, men utrolig givende aktivitet. Det krever forberedelse, kunnskap og respekt for naturen. Ved å følge tipsene og retningslinjene i denne artikkelen, legger du grunnlaget for en vellykket og minneverdig jakt.