Fellefangst

Det er mange som ikke liker mink, bare basert på dens dårlige rykte. Jeg er ikke en av dem. Jeg synes minken er et fantastisk lite rovdyr, og jeg morer meg hver gang jeg ser den løpe bortover berget i nærheten av der jeg bor.

Problemet er at den ikke hører hjemme i vår natur og kan gjøre ubotelig skade på faunaen der den slår seg ned. Den kan rasere både fugleliv og fiskevann på kort tid og det er derfor godt viltstell å holde bestanden nede på et absolutt minimum.

Fordi minken er en innført art og derfor uønsket i vår natur kan den jaktes året rundt, både med børse og ved fellefangst. Og, til tross for min “kjærlighet” til den, burde den helst vært fjernet helt slik at lokale arter som ilder, mår og røyskatt får bedre levekår.

Dessverre er det lite sannsynlig at vi noen sinne vil klare å kvitte oss med minken, men vi kan allikevel alle gjøre en innsats for å beskytte spesielt viktige biotoper fra denne imponerende lille skapningen.

Enten du har et fiskevann kjært, eller du vet at det er viktige arter som formerer seg på eiendommen din, så bør du investere i noen billige minkfeller for å beskytte området ditt.

Spenningen ved fellefangst

Jeg var vel knapt 10 år gammel da jeg oppdaget en liten annonse i Villmarksliv. 25 kroner for en info-pakke om fellefangst. Dagen etter sendte jeg inn bestilling og mottok noen dager senere et brev i posten med en liten brosjyre om fellefangst av mink. Det var ikke mye, men nok til å tenne en gnist hos en guttunge.

Ikke lenge etter ble resten av sparepengene brukt til å kjøpe et par minkfeller. Jeg husker fortsatt spenningen sitre i kroppen da jeg gikk ned til elva for å finne det perfekte stedet å plassere dem.

Den første fella plasserte jeg under ei rot i et lite bekkefar, den andre under et overheng langsmed elva. Hver dag, etter skoletid, gikk jeg med spenning ned til elva. Dag etter dag, uke etter uke, men fella var like tom.

Men jeg ville ikke gi opp. Jeg leste den lille brosjyren om og om igjen. Jeg flyttet fellene og fulgte rådene om fjerne all menneskelukt. Og så en dag var den der. En mink. I fella mi. Det var helt utrolig og først trodde jeg knapt det jeg så.

Etter det gikk alt mye enklere. Det første året fanget jeg 3 mink. Året etter, med innkjøp av flere feller, fanget jeg 9 mink, 4 røyskatt, og 1 mår.

Du kan trygt si at jeg var bitt av basillen…

Tips for fellefangst av mink

Skjul fellene dine

Ved å skjule fellene dine godt vil det ikke bare bli lettere for deg å lure minken, du vil også beskytte dem fra å bli funnet – og kanskje stjålet – av andre.

Følg lover og regler (Miljødirektoratet)

Aldersgrense

Aldersgrensen er 16 år, men fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du drive fangst på villmink, mår, rype, kråkefugl og måker, dersom du har samtykke fra dine foreldre/foresatte. Du må også være under tilsyn av en person som er fylt 20 år.
Loven krever at du må være registrert i Jegerregisteret for å drive fangst.

Bruk av fangstredskap

Fangst av mink skal foregå med fangstredskaper som enten avliver dyret momentant, eller som fanger det levende. Fangsten skal foregå på en mest mulig human måte slik at dyret ikke påføres unødige lidelser.
Feller skal ikke bli plassert i områder der vanlig ferdsel gjør at det kan oppstå fare for mennesker eller husdyr. Plasser fellene slik at de kun retter seg mot viltartene som redskapet er tillatt for. Og husk, det er ulovlig å bruke levende åte.

Grunneiers tillatelse

Alle former for fangst aktivitet krever grunneiers tillatelse. Fangstredskap som er utplassert skal være merket med brukerens navn, adresse og telefonnummer.

Lær å kjenne minken

Minken er konstant på farten og kan forflytte seg mange kilometer i løpet av en natt. De er svært territoriale og følger gjerne den samme ruten hver natt. Hvis du først finner sporene etter den så er det en veldig god sjangs for at den kommer tilbake i akkurat det samme sporet natten etter.

De liker seg best nær vann, så et sted ved bredden er ofte et godt sted å plassere fellene dine.

Fest fellene dine riktig

En av de viktigste tingene å tenke på når du driver fellefangst av mink er å feste fellene dine på best mulig måte.

Det hjelper lite om du har funnet et fantastisk sted å plassere fellene dine, eller om du har åte som er helt uimotståelig, dersom du ikke fester fellene riktig slik at minken kan dra dem med seg dit du ikke kan nå dem.

Så bruk alltid tykk ståltråd til å feste fellene med, enten til en stein eller til en kraftig grein.

Åte

Minken er ikke veldig kresen når det gjelder åte og alle typer fisk fungerer vanligvis bra. Plasser en stor fiskebit innenfor fella og fest den godt slik at minken må romstere litt for å dra åtet med seg. Dermed øker muligheten for at den utløser fella.

Dette er bare noen få tips om fellefangst av mink. Og, selvfølgelig, som med alt annet så lærer du mens du går. Prøv ut forskjellige teknikker og finn ut hva som fungerer for deg.